Edward Thorp

Edward Thorp

Den høyt respekterte profesjonelle blackjackspiller og bestselgerforfatter Edward Thorp, PhD er ansett som pioneren i blackjackkorttelling.

I 1962 ga Dr. Thorp ut sin første bok, Beat the Dealer, A Winning Strategy for the Game of Twenty One. Boken demonstrerte The Ten Count System, et gamblingssystem basert på matematikk. Det er en formel som spillerne setter forhold inn i for å avgjøre fordelingen av veddingen.

Under sin periode som matematikkprofessor ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) pleide Dr. Thorpe å ta helgeturer til Las Vegas sammen med sin venn og kollega Claude Shannon og kona Betty. Mr. Shannon var en ingeniør og matematiker som likte å spille Blackjack og Rulett. I 1961 oppfant de to en fordelsspillmaskin (som nå er forbudt i de fleste kasinoer). Dr. Thorpe skrev sin bok mens han (finansiert av en undergrunnsorganisasjon) testet og perfeksjonerte korttellingssystemene sine i kasinoer. Boken førte til at systemene hans ble spredt, og alle korttellingssystemer i ettertid utnytter hans konsept.

Dr. Thorpe uttalte dette om sin bok Beat the Dealer: “Utgivelsen av denne boken [metoden] er en sjelden hendelse i gamblingsmiljøet, fordi den presenterer ett av få veddesystemer som er oppdaget og som virkelig fungerer. Det er det eneste systemet for satsing på hesteveddeløp med tilstrekkelig vitenskapelig analyse til å overbeviste meg om at det er gyldig… Det tok to dyktige vitenskapsmenn, Professor William Ziemba (Dr. Z) og hans student Donald Hausch (nå PhD), å bekrefte disse ideene med solide analyser… Bill Ziemba er ekspert på økonomisk teori, portfolioforvaltning, gamblingsteori og spillapplikasjoner… Hans ekspertise dekker hovedsakelig økonomisk teori, som går ut på å kombinere matematikk med forretning.”

I det matematiske miljøet var tanken om et gamblingssystem som skulle slå kasinoer med utgangspunkt i matematikk utenkelig. Dr. Thorps teori fikk imidlertid støtte hos sine kolleger, mens kasinoeiere reagerte motsatt. Kasinoene i Las Vegas var oppmerksomme på effekten boken til Dr. Thorpe ville få, så de endret noen av de grunnleggende reglene i Blackjack for å legge hindringer i veien. Spillerne reagerte umiddelbart, og boikottet spillet inntil de originale reglene ble gjeninnført. Kasinoer og spillere inngikk kompromiss ved å spille Blackjack med fire kortstokker i stedet for én.

I tillegg til hundrevis av artikler og faste spalter han har skrevet har Dr. Thorpe siden Beat the Dealer også utgitt: Beat the Market; et vitenskapelig aksjemarkedssystem (medforfatter: Sheen T. Kassouf), Beat the Dealer revidert utgave, The Gambling Times Guide to Blackjack (medforfatter: Stanley Roberts) og Elementary Probability and The Mathematics of Gambling.

Han har oppnådd personlig økonomisk suksess i aksjemarkedet gjennom årene. Ved å kombinere blackjackteorier med finans kom han fram til sine egne konsepter for å oppnå overskudd justert for risiko i aksjemarkedet. Gjennom sin fagkunnskap om sannsynlighet og statistikk var han i stand til å identifisere irregulære prisvariasjoner i verdipapirmarkedet. I en artikkel skrevet av Dr. Thorp, A Perspective on Quantitative Finance: Models for Beating the Market, forteller han hvor ideene kommer fra. “Mine ideer kommer når jeg sitter og tenker, fra akademiske tidsskrifter, generelt og økonomisk lesestoff, nettverk og diskusjoner med andre. I de tre nevnte eksemplene var markedet lite effektivt, og ineffektiviteten eller feilprisingen hadde en viss synkende tendens, men bare gradvis over mange år. Konkurranse har en tendens til å presse ned utbyttet, så fortsatt forskning og utvikling er anbefalt.”

I dag eier Dr. Thorp et framgangsrikt firma i Newport Beach, California: Edward O. Thorp and Associates